8  kommentarer i gjeste/info boken.
Lagt inn av Kommentar
Geir
Emne: Covid-19
Kilde: Lindesnes kommune.


Lindesnes kommune følger den nasjonale planen for gjenåpning.

I Lindesnes kommune gjelder de nasjonale anbefalingene og reglene. Vi har ingen lokal forskrift.

Regjeringen gikk 18. juni til trinn 3 i gjenåpningsplanen. De nye anbefalingene gjelder fra 18. juni, mens forskriftsendringene (reglene) trer i kraft fra søndag 20. juni kl. 12.00.

Nå blir dette ekstra viktig.
Nå som samfunnet er mer åpnet opp, er det ekstra viktig at du holder deg hjemme ved de minste symptomer og tester deg.Anbefalinger for hele landet - gjelder fra nå
Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. (nytt)
Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen.
Rådet om avstand gjelder fortsatt, men beskyttede kan ha nær sosial kontakt (under en meter) med andre beskyttede og ubeskyttede som ikke er i risikogruppen.
Det oppfordres til å møtes utendørs.

Reiser

Innenlandsreiser kan gjennomføres.
Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.
Personer som ikke er beskyttet oppfordres til å være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittetrykk, dvs. fra kommuner som har strenge lokale tiltak regulert i covid-19-forskriften kapittel 5A til 5C eller tilsvarende lokal forskrift.


Les mer på: https://www.lindesnes.kommune.no
rating
Lagt inn på Søndag - 20 Jun 2021
Lagt inn av
Geir
Emne: Covid-19