3  besøkende har lagt inn kommentarer i gjeste/info boken.
Lagt inn av Kommentar
Geir
Emne: Eiendomsskatt
Kilde: http://www.lindesnes.kommune .no

Gule vester utenfor huset ditt? Befaring er i gang.

For at alle eiendommer skal få likt og så riktig takstgrunnlag som mulig, trenger vi å sjekke at opplysningene vi har i det nasjonale eiendomsregisteret er oppdaterte og stemmer med virkeligheten, slik at dette er klart dersom eiendomsskatt blir vedtatt i den nye kommunen.

Det innebærer at vi nå er ute å befarer eiendommer, måler opp og tar bilder av bygg og dokumenterer også eventuelt andre forhold som påvirker verdifastsettelsen.

Du trenger ikke å være til stede når vi kommer, da det kun er en utvendig befaring som skal gjøres.
rating
Lagt inn på Tirsdag - 2 Jul 2019
Lagt inn av
Geir
Emne: Eiendomsskatt
Lagt inn av Kommentar
Geir
Emne: Omkjøring E39
Kilde: http://www.allfarveg.no/

vegarbeid biler
E39 Lyngdal – Flekkefjord.
Informasjon vedrørende gjennomføring av oppgradering av tunneler i 2019 og 2020.
Fremdrift, omkjøring, stenging av E39

Uke 21-26: Omkjøring via gamle Fosselandsheia (mandag kl. 09.00- fredag kl. 12.00).

Det blir kolonnekjøring med trafikk i en retning om gangen og det må påregnes ventetid inntil 30min.

E39 vil være åpen for ordinær trafikk i helgene fra fredag kl.12 til mandag kl.09. Dessuten blir E39 åpen 30.05.2019 (Kristi himmelfartsdag) og 10.06 (2.pinsedag).

Fedahei-, Teistedal- og Vatland- tunnelene har følgende foreløpige gjennomføringsplan:
Fv. 551 fra Farsund/Åpta via Opofte til Liknes vil i hele perioden være åpen for all trafikk, men påkjøring til E39 ved Opofte er stengt.

15.august - 15.desember 2019:
Tunnelrehabilitering med omkjøring via Fv.461 (tidligere E39) gjennom Liknes. E39 stenges for trafikk fra øst ved Handeland og inne i Fedaheitunnelen ved avkjøring til Kvinesdal for trafikk fra vest.

I denne perioden pågår det paralelle arbeider i både Vatlandstunnelen, Tesitedaltunnelen og østre del av Fedaheitunnelen.

15. desember 2019 – 1. mars 2020
E39 er åpen for all trafikk

1. mars 2020 – ferdigstillelse våren 2020:
Siste fase av tunneloppgraderingen omfatter tiltak i vestre del av Fedaheitunnelen. Dette vil kunne gi noe redusert fremkommelighet på E39 i perioder og fortrinnsvis på natt når trafikken er liten. Omkjøring via Feda sentrum kan også bli nødvendig i den forbindelse.

Detaljert gjennomføringsplan for disse arbeidene vil bli annonsert senere.
rating
Lagt inn på Tirsdag - 18 Jun 2019
Lagt inn av
Geir
Emne: Omkjøring E39
Lagt inn av Kommentar
Geir
Emne: Skogbrannfare
forbud Husk at det ikke er tillatt å gjøre opp ild i skog og mark fra 15. april til 15. september.
rating
Lagt inn på Mandag - 8 Apr 2019
Lagt inn av
Geir
Emne: Skogbrannfare