7  kommentarer i gjeste/info boken.
Lagt inn av Kommentar
Geir
Emne: Vannmåler
Kilde: Lindesnes kommune.

Slik leser du av vannmåleren
Nå er det tid for å lese av vannmåleren, dette for å kunne finne forbruk i år. Da kan vi avregne dette mot betalt forskudd på vann eller avløp i år. 1. faktura neste år kaller vi et årsoppgjør. Forskudd på forbruk neste år beregnes ut fra forbruk i år.

Årets vannmåleravlesning
Ditt ansvar
Abonnenten har ansvar for jevnlig kontroll med forbruk, slik at eventuelle store utslag som følge av feilmåling, feilavlesning eller lekkasje, kan avklares tidligst mulig. Abonnenten plikter å levere inn korrekt vannmålerstand til kommunen hvert år.

Hva skjer hvis du glemmer å lese av?
Ved manglende avlesning vil forbruket bli stipulert. Kommunen kan selv velge å foreta avlesning. Det vil da tilkomme et gebyr på kr. 1000,-. Vi vil informere deg om dette på forhånd. For mer informasjon les Lokal forskrift om Vann- og avløpsgebyrer som du finner nederst på denne siden, under Lover og forskrifter.

Hvordan lese av vannmåler?
Er det riktig vannmåler?
Sjekk at det er riktig vannmåler ved å sammenlikne oppgitt målernummer opp mot målernummer på selve vannmåler.


Lever vannmålerstanden på følgende måter:

Besvare mottatt SMS
Registrere via internett på www.leseav.no
Ring på telefon 38 25 70 00
Møt opp på Innbyggertorvene på Vigeland, Øyslebø eller Mandal. Utenom åpningstid legges avlesingskort i postkasse utenfor inngangen til innbyggertorv.
Spørsmål/ henvendelse kan også sendes på epost til vannmaler@lindesnes.kommune.no.

SMS avlesning
Svar på mottatt SMS ved å oppgi tallene i telleverket (se illustrasjon i punktet: Hvordan lese av vannmåler). Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med.

Kvittering
Når du har svart på mottatt SMS med avlest målerstand, vil du motta en kvittering med målt forbruk siden sist avlest målerstand. Forbruket er oppgitt i hele kubikkmeter (1 kubikkmeter = 1m³ = 1000 liter).

Registrere stand for flere vannmålere
Er man registrert som mottaker av varsel for flere vannmålere, vil man motta SMS varsel per vannmåler. Pass på at du svarer med vannmålerstand for korrekt måler! Sjekk vannmålernummeret i mottatt SMS mot vannmålernummeret på måleren du leser av.

Ikke mottatt SMS?
Dersom du ikke har mottatt SMS varsel om avlesning i år og ønsker dette vil det være mulig å oppgi telefonnummer til neste års avlesning via avlesning på Internett: www.leseav.no, eller ved å oppgi mobilnummeret på vannmålerkortet som sendes i retur til kommunen via post.

Registrert feil på SMS?
Registrerer du feil målerstand første gang, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden vil bli den gjeldende.


Internettavlesning - www.leseav.no
For å kunne lese av din målerstand via Internett, er det nødvendig med et avlesningskort. Det blir sendt ut til de husstander som ikke har besvart målerstand via SMS eller ikke mottatt SMS.

Du leser av vannmåleren på www.leseav.no.

Hvordan registrere vannmåler
Registrer tallene i telleverket (se illustrasjon i punktet: Hvordan lese av vannmåler). Begynn avlesningen fra venstre. Tall bak komma eller røde tall skal ikke tas med. Røde tall er litermål. Kommunen fakturerer forbruket i hele kubikkmeter (1 kubikkmeter = 1m³ = 1000 liter).

Sjekk at du leser av korrekt vannmåler ved å sammenligne vannmålernummeret på mottatt varsel mot nummeret på vannmåleren.

Ønsker du SMS varsling?
Du kan registrere ditt telefonnummer på www.leseav.no. Da vil du fra neste år motta SMS varsel.

Registrert feil?
Registrerer du feil målerstand første gang, kan du foreta registrering på nytt med korrekt målerstand. Den siste rapporterte vannmålerstanden vil bli den gjeldende.


rating
Lagt inn på Lørdag - 21 Nov 2020
Lagt inn av
Geir
Emne: Vannmåler