4  besøkende har lagt inn kommentarer i gjeste/info boken.
Lagt inn av Kommentar
Geir
Emne: Vannmåler
Kilde: Lindesnes Kommune

I ÅR SKAL DU IKKE LESE AV VANNMÅLEREN!

I forbindelse med kommunesammenslåingen vil vann- og avløpsforbruk for 2019 bli stipulert. Har du innstalert vannmåler, trenger du ikke sende inn din vannmålerstand til kommunen.

Dersom det faktiske forbruket i 2019 er lavere eller høyere enn det som ble beregnet, vil målerstanden rette seg opp ved ny vannmåleravlesing i desember 2020.

HVA BETYR STIPULERT?

Leverte du inn vannmålerstand i fjor eller tidligere, vil vi ta utgangspunkt i det forbruket du hadde da. Stipulering vil si at forbruket blir beregnet ut ifra husstandens forbruk i 2018.

NÅR FÅR VI REGNING FOR KOMMUNALE AVGIFTER?

SISTE REGNING I 2019

- Lindesnes og Marnardal kommune sender ut siste faktura for 2019 i november, med forfall i desember.
- Mandal kommune har allerede sendt ut faktura for kommunaleavgifter for 2019.

FØRSTE REGNING I 2020

Første fakturering av kommunale avgifter skal etter planen sendes ut i februar/mars med 20 dager betalingsfrist.rating
Lagt inn på Søndag - 20 Okt 2019
Lagt inn av
Geir
Emne: Vannmåler