4  besøkende har lagt inn kommentarer i gjeste/info boken.
Lagt inn av Kommentar
Geir
Lokasjon Sandnes
Kilde: Lindesnes Kommune.
Forslag til detaljregulering for: Lussevika, Øvre terrasse

Teknisk utvalg har (i møte den 9.10.18) vedtatt å legge ovennevnte forslag til detaljregulering ut til offentlig ettersyn.
Formålet med planarbeidet er å omregulere til fortetning av fritidsboligområde med 13 nye hyttetomter med tilhørende friluftsareal og infrastruktur i form av vann/avløp og vei. Arealet omfattes av gjeldende reguleringsplan for Svennevikheia – Lussevika, vedtatt 2009.

I henhold til Plan og bygningslovens §12-10 er planforslaget utlagt til offentlig ettersyn ved Servicekontoret på rådhuset på Vigeland i tiden:
5. november – 17. desember

Eventuelle innspill til planforslaget må være innkommet til postmottak@lindesnes.kommune.no eller pr. post; Lindesnes kommune, Teknisk etat, Postboks 183 Vigeland, 4524 Lindesnes innen 17.12.18

Les mer på: www.lindesnes.kommune.no
rating rating rating rating rating
Lagt inn på Onsdag - 7 Nov 2018
Lagt inn av
Geir
Lokasjon Sandnes
Lagt inn av Kommentar
Geir
Lokasjon Sandnes
Kilde: Stavanger Aftenblad.

Stenger E39 i 18 måneder!!! Sad
Bilistene må neste år forberede seg på lange omkjøringsveier og kolonnekjøring når fire nye E39-tunneler skal oppgraderes.
Detaljene er ennå ikke klare, men vi håper å kunne være ferdige med oppgraderingen av de fire tunnelene på E39 i Kvinesdal i løpet av 18 måneder. Planen er å starte arbeidet i løpet av våren 2019, sier daglig leder Dagfinn Røkenes i Allfarveg AS

De fire tunnelene som skal oppgraderes på E39 er fra øst den 3184 meter lange Vatlandstunnelen (Lyngdal/Kvinesdal), den 1925 meter lange Teistedalstunnelen (Kvinesdal), den 1434 meter lange Fedaheitunnelen (Kvinesdal) og den 612 meter lange Fosselandstunnelen (Kvinesdal).
Omkjøring via Utsikten

I forbindelse med arbeidet i de to lengste tunnelene som ligger øst for Fedafjordbrua, vil det bli skiltet omkjøring via Utsikten, Kvinesdal sentrum og Øyesletta. Dette var også europaveien fram til høsten 2006. Denne omkjøringsveien er 17 kilometer lengre og noe smalere og mer svingete enn dagens E 39-trasé.
rating rating rating rating rating
Lagt inn på Fredag - 2 Nov 2018
Lagt inn av
Geir
Lokasjon Sandnes
Lagt inn av Kommentar
Geir
Lokasjon Hyttå
Eiendomsskatt - Lindesnes
Utdrag fra Rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022.

Promillesats bolig og fritid: 2-2018, 2,3-2019, 2,5-2020, 2,8-2021, 3-2022

"Det er forslått å øke eiendomsskatten på bolig og fritid med 0,3prom og 0,5prom på øvrige i 2019 og en gradvis økning i årene framover. Eiendomsskatten er en viktig og nødvendig inntektskilde for kommunen. I 2019 er det budsjettert med 26,6 mill med en gradvis økning i årene framover. Men som vi ser er det ikke økning stor nok til å dekke kostnadsøkningen i årene framover ".
Svar fra Geir: Når kommunen lever over "evne" skal vi hytteeiere betale What the Fuck
rating rating rating rating rating
Lagt inn på Søndag - 28 Okt 2018
Lagt inn av
Geir
Lokasjon Hyttå
Lagt inn av Kommentar
Geir
Lokasjon Hyttå
Natt til søndag 28. okt 2018, kl 03.00 stiller vi klokka en time tilbake fra sommertid til normaltid.

EU slutter med sommertid i 2019
I september 2018 bestemte EU-kommisjonen at sommertidsdirektivet oppheves, og at man vil slutte å stille klokken i EU allerede i 2019. Landene i EU, og sammarbeidspartnere som Norge, må ta stilling til om de vil bli på sommertid eller om de vil stille klokka tilbake til permanent normaltid. Etter 2019 vil det ikke lenger være lov å stille klokka frem og tilbake.
rating rating rating rating rating
Lagt inn på Lørdag - 27 Okt 2018
Lagt inn av
Geir
Lokasjon Hyttå