1  besøkende har lagt inn kommentarer i gjeste/info boken.
Lagt inn av Kommentar
Geir
Emne: Eiendomskatt
Eiendomsskatt - Lindesnes
Utdrag fra Rådmannens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022.

Promillesats bolig og fritid: 2-2018, 2,3-2019, 2,5-2020, 2,8-2021, 3-2022

"Det er forslått å øke eiendomsskatten på bolig og fritid med 0,3prom og 0,5prom på øvrige i 2019 og en gradvis økning i årene framover. Eiendomsskatten er en viktig og nødvendig inntektskilde for kommunen. I 2019 er det budsjettert med 26,6 mill med en gradvis økning i årene framover. Men som vi ser er det ikke økning stor nok til å dekke kostnadsøkningen i årene framover ".
Svar fra Geir: Når kommunen lever over "evne" skal vi hytteeiere betale What the Fuck
rating rating rating rating rating
Lagt inn på Søndag - 28 Okt 2018
Lagt inn av
Geir
Emne: Eiendomskatt