6  besøkende har lagt inn kommentarer i gjeste/info boken.
Lagt inn av Kommentar
Geir
Emne: Fylkesvei 460
Kilde: Lindesnes kommune

Sikringsarbeidet på fylkesvei 4607/Spangereidveien er nå ferdig, og veien er åpnet for trafikk igjen i ett kjørefelt med lysregulering. Arbeidet med å bygge gang- og sykkelsti er gjenopptatt. Agder fylkeskommune takker trafikanter og beboere i området for tålmodigheten i en pressemelding.

Bakgrunn
Det jobbes med å bygge gang- og sykkelvei mellom Rødberg og Snig i Lindesnes kommune. I forbindelse med veiarbeid og sprenging, kom entreprenøren tirsdag over et ustabilt fjellparti over fylkesveien ved Snig. Det ble vurdert at det var stor rasfare på stedet, og Agder fylkeskommune valgte derfor å stenge fylkesveien til området var sikret. Omkjøring har vært skiltet via Lyngdal og Spangereid på E39 og fylkesvei 4078 mens sikringsarbeidet har pågått.
rating
Lagt inn på Fredag - 24 Jan 2020
Lagt inn av
Geir
Emne: Fylkesvei 460