5  besøkende har lagt inn kommentarer i gjeste/info boken.
Lagt inn av Kommentar
Geir
Emne: Bålforbud
Kilde: Brannvesenet Sør

forbud

Lokalt forbud oppheves, nasjonalt forbud gjelder.

26. mars innførte Brannvesenet Sør IKS et lokalt forbud mot bålbrenning på både inn- og utmark. Dette forbudet oppheves onsdag 15. april. Fra og med denne dato innføres det generelle, nasjonale bålforbudet i eller i nærheten av skog eller annen utmark. Det nasjonale forbudet gjelder til 15. september.

Dette betyr at det blant annet er tillatt å brenne bål på egen tomt og på innmark dersom det åpenbart ikke er fare for brann.

Brannvesenet vil allikevel opplyse om at dersom et bål kommer ut av kontroll slik at brannvesenet må tilkalles for slukking, så vil forholdet politianmeldes.

rating
Lagt inn på Onsdag - 15 Apr 2020
Lagt inn av
Geir
Emne: Bålforbud