5  besøkende har lagt inn kommentarer i gjeste/info boken.
Lagt inn av Kommentar
Geir
Emne: Eiendomsskatt
Kilde: Lindesnes kommune
https://www.lindesnes.kommun e.no/spoersmaal-og-svar-om-e iendomsskatt.6286832-507413.html

Kommunestyret har vedtatt at det skal være eiendomsskatt i Lindesnes kommune. Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen. Innen 1. mars vil du få informasjon i posten om takst og hvor mye du skal betale i eiendomsskatt.

Hvor mange promille er eiendomsskatten på?
For eiendommer i tidligere Lindesnes kommune økes skattesats for bolig- og fritidseiendom fra 2,3 ‰ i 2019 til 2,53 ‰ i 2020. Skattesatsen for næringseiendom og øvrige eiendommer er uendret på 5,5 ‰.

Kommentar fra Geir:   Swearing
rating
Lagt inn på Torsdag - 20 Feb 2020
Lagt inn av
Geir
Emne: Eiendomsskatt