Godta Cookies?
Provided by OpenGlobal E-commerce

Informasjon om hjemmesiden.

Denne hjemmesiden er laget for å presentere værdata i hyttefeltet
Lussevika/Svennevikheia, Lindesnes.

Hjemmesiden ble opprettet Desember 2009.

Værdata hentes fra Weather Display (program som oppdateres hvert 30 minutt) og
Weather Display Live (program som viser været i sanntid). Så for å se Weather Display Live må du ha installert Adobe Flash Player.
Værstasjonen som sender data er en Ultimeter 2100.

14.10.2017 Montert regnmåler.

Webkamera er Foscam FI9805W. Er montert mot sør/vest med utsikt mot Båly.
Oppdateres hvert 30 minutt.

Har nå lagt inn veg-webkamera fra Statens Vegvesen. Har lagt inn de som er av interesse for oss som kjører fra Rogaland til Sørlandet.

07.11.2014  Har montert nytt webkamera Foscam FI9805W som står mot sør.
Oppdateres hvert 30 minutt.

12.12.2015  Har montert nytt webkamera Foscam FI9805W som viser vegen på hyttefeltet.
Oppdateres hvert 30 minutt.


Information about website.

This website is designed to present weather data in the cabin area
Lussevika / Svennevikheia, Lindesnes kommune southern Norway.

The homepage was created in December 2009.

Weather data collected from Weather Display (software which is updated every 30 minutes) and Weather Display Live (software which is displays the weather in real time). So to see Weather Display Live, you must have installed Adobe Flash Player.
The station that sends data, is a Ultimeter 2100.

14.10.2017 Mounted rain gauge.

Webcam is Foscam FI9805W Is mounted on the south/west facing Båly.
Updated every 30 minutes.

Have now added the road webcam from the Public Roads Administration. Has posted the ones of interest to us driving from Rogaland county to the south.

07.11.2014 Have installed new webcam Foscam FI9805W which stands to the south.
Updated every 30 minutes.

12.12.2015 Have installed a new webcam Foscam FI9805W that shows the road to the cabin area.
Updated every 30 minutes.

Lussevika på Google kart - google.com