24.06.2015

Invitasjon til sommerfest i Lussevika Lørdag 11. juli, 2015.

SOMMERFEST FOR HYTTEFOLKET I Lussevika lørdag 11. Juli.

Vi starter opp med fiskekonkurranse for barna Kl. 18. på brygga (fine premier)  fisk3 (7K)

reke4 (7K) Etter konkurransen (ca 20.00) blir det servert reker m/ tilbehør i teltet på brygga. Velforeningen dekker mat, men hver enkelt bes ta med drikke, chips etc til eget bruk samt bord og stoler.

Pga matbestilling må vi ha påmelding innen Mandag 6. juli

Påmelding: Send e-post med navn samt antall voksne og barn til: lussevika@gmail.com


Velkommen alle sammen !!

Hilsen sosialkomiteen i Lussevika.


NB!! Vi gjør oppmerksom på at dersom noen har gjester / venner på besøk som ønsker å delta så er de hjertelig velkomne, men vi ser oss da nødt til å ta 100,- pr person for maten.
Vennligst opplys om dette ved påmelding.


22.06.2015

Innkalling til årsmøte 11. juli kl 1200 i Spangereid Grendahus Båly.

Dere innkalles med dette til ordinært årsmøte i Svennevikheia/ Lussevika Velforening.
Innkalling med årsberetning, regnskap, revisorberetning, budsjett og forslag til handlingsplan for kommende år.
Saker til årsmøtet må være mottatt undertegnede innen mandag. 6 juli.


Agenda for årsmøtet:


1. Velge møteleder. Styreformannen anses som valgt hvis ingen fremsetter motforslag

2. Godkjenne innkallingen og dagsorden

3. Velge referent

4. Behandle styrets beretning

5. Behandle årsregnskapet

6. Behandle budsjett og forslag til handlingsplan

7. Velge nytt styre og revisor

8. Fastsette kontingent

9. Behandle forslag fremsatt av styret

10. Behandle forslag fremsatt av andreDet er mulig å stemme via fullmakt, dette må gjøres skriftlig.Vennlig hilsen
Endre Moseid
styrelederVel møtt!


31.05.2015

Dugnad 6 Juni.

Det er igjen dugnad i Lussevika.


Vi møtes utenfor båthallen kl 10.00. den 6 Juni

Arbeidsoppgaver i år er:

  • grusing og rydding av turstien på vestsiden av Lussevika.
  • grusing og opparbeidelse av sti ned til sjøen i Lussedalen.
  • fjerne trær og busker langs vegene.
  • rydde vekk bua som er til nedfalls ved siden av "fotballbanen".
  • klippe fotballbane og andre lekeområder.

Vi ønsker denne gang å få en tilbakemelding om hvem som kommer på dugnaden.


P.t. er det kun ca. 20 personer som har bekreftet at en møter på dugnaden. Vi håper at flere har anledning til å møte.


Det viser seg at det er svært liten interesse for båtturen med RUBB, turen må derfor avlyses.På vegne av styret i Lussevika


29.04.2015

Reguleringsplan Svennevikheia.

Det ble varslet oppstart av reguleringsplanarbeid i juni 2013 til direkte påvirkede hytteeiere. Velforeningen og andre ga merknader og føringer for arbeidet innen angitt frist.

Styret har siden jevnlig søkt informasjon om det løpende arbeidet, både hos utførende og hos kommunen. Det har vært forholdsvis begrenset hva som har vært tilgjengelig av informasjon hittil.

Nå er det imidlertid blitt innsendt dokumenter til kommunen, og derved ble de offentlig tilgjengelige, og vi har fått disse tilsendt. De vedlegges herved. Bemerk at plankartet er i pdf og kan skaleres opp på skjermen, slik at det blir lettere å tolke innholdet.

Kommunen har opplyst at forventet videre prosess vil være:

Når planen blir mottatt vil den bli tatt opp til behandling i Teknisk styres møte. Mest sannsynlig blir dette før sommeren, forutsatt at søker leverer inn revidert plan innen dette. Teknisk styre vil vurdere om planen kan legges ut på offentlig ettersyn. Hvis det blir vedtatt at planen blir lagt ut, vil alle grunneiere få brev om dette og mulighet til å komme med merknad til planen. Det er vanlig at velforeningene også får brev, dersom vi har oversikt over hvem som leder i denne.

Velforeningen vil studere de mottatte dokumentene i detalj og inngi merknader til kommunen i det nærmeste som en del av saksforberedelsen. Videre vil vi følge opp den angitte formelle behandlingen når planen blir lagt ut til offentlig ettersyn. Vi legger til grunn at vi skal sende ut informasjon til alle medlemmer når planen legges ut, slik at alle kan ha anledning til å gi sine egne merknader i tillegg til eller som tilslutning til velforeningens merknader.


pdf (2K) Svennevikheia beskrivelse.
pdf (2K) Svennevikheia kart.
pdf (2K) Svennevikheia reguleringsbestemmelser.

Med beste hilsen for styret

Endre Moseid
Styrets leder


26.02.2015

Purring av Kontingent!!

purring (17K) Styret vil gjøre medlemmene oppmerksomme på at fristen for innbetaling av kontingenten for 2015 er passert med flere uker.

Håper at de medlemmene som pr i dag er klar over at de ikke har betalt, gjør dette så snart som mulig.


mvh
Styret.


22.01.2015

Hold av datoer for Dugnad og Årsmøte!!

reminder (6K)

Styret har i siste styremøte satt opp datoer for Dugnad i vår og Årsmøte til sommeren.

Dugnad er satt til 6. juni - Informasjon vil komme!!

Årsmøte med derpå følgende sommerfest er satt til 11. juli!!


Oppfordrer våre medlemmer til å holde av datoer i kalender.


mvh
Styret.

SLV historikk

Her finner du informasjon til medlemmene fra tidligere år.