18.09.2018

Høstdugnad lørdag 29. september 2018

Skogen i feltet og langs veiene har vokst kraftig og lager det uoversiktlig. Vi har avtalt med grunneier at vi kan fjerne større tre langs veiene og dermed lage bredere korridorer, men det er viktig at vi rydder opp etter oss, dvs vi skal kviste alle trær og sørge for bortkjøring av greiner og avfall. Trestammene kan vi la ligge og det vil være fritt fram til å sage dette opp til ved i løpet av høsten. Vi har nå avtale om maskinell kantklipping langs veiene to ganger i året som skal forhindre ny gjengroing.

Planen er å dele opp dugnaden i fire lag (styret sørger for å ha en med på hvert lag).

  • Lag 1 (Helge) tar for seg Lussedalen.
  • Lag 2 (Anita) tar for seg område fra hamna og opp til den bratte bakken i dalen med byggefeltene B1 og B2.
  • Lag 3 (Ulf) tar området fra toppen av bakken frem til utkjørselen av feltet.
  • Lag 4 (Tove) tar Storheia og øvre del av hyttefeltet.

De som har motorsag tar dette med seg. De øvrige kan ta med øks og greinklippere til kvisting. Forøvrig trengs det hjelp til å laste opp traktoren. Hvis noen ønsker å starte fredag ettermiddag er det fint. På lørdag møtes vi kl 10:00. Lag 1 og 2 på båtoppstillingsplassen ved båthallen. Lag 3 og 4 ved containeren ved utkjørselen av feltet. Hvis været ikke blir for ille blir det kaffe, lapper og drøs i havna kl. 13:00. :-)


Hilsen styret i SLV


18.08.2018

Hei

Minner om at høstens dugnad blir lørdag 29. september kl 10:00 til 13:00. Mer info kommer etter sommeren.


Hilsen styret i SLV


12.03.2018

Nedenfor finner dere litt oppdatert informasjon fra styret i SLV.

Postkasser:
Styret har på nytt vurdert flytting av postkassestativene og har nå konkludert med at vi likevel beholder stativene der de er i dag.
Men vi maler opp stativene på nytt gjennom en dugnad og monterer nye, like postkasser til de som har ønsket dette.
De som har svart til styret at de fortsatt ønsket å ha postkasse kan få en ny postkasse ved å betale kr, 250 til bankkonto 32802075609. Husk å skrive ditt navn og hytteadresse når du betaler.
Vi vil montere de nye postkassene gjennom en dugnad i mai, men du må selv skrive ditt navn på toppen av postkassen etterat de er blitt montert.

NB! De av dere som i dag har en postkasse må ta denne ned fra stativet innen 20 april, slik at stativet kan bli malt i god tid før montering av nye postkasser.


Dugnad:
I år planlegger vi vårens dugnad litt tidligere enn i fjor, nemlig 19 mai.
Mer detaljert info om hva vi skal gjøre under dugnaden sender styret ut litt senere i vår.


Ballbinge/sandvolley bane:
Vi har nå avklart med Espen Regevik at styret ønsker å få laget en ballbinge der hvor fotballbanen i dag er. Vi venter på tilbakemelding fra Espen på når han kan få startet arbeidet med å gjøre tomten klar til bygging av ballbinge.
Begrunnelsen for styrets valg av ballbingetomt er som følger;

  1. Sentral plassering i hytteområdet
  2. Større plass enn på området nærmere havnen
  3. Området er delvis opparbeidet pga fotballbanen.

Styret har søkt om tilskudd til en ballbinge og avventer endelige svar i mai måned.


Eventuell sandvolley bane vil vi diskutere nærmere i styret til våren/sommeren.


Årsmøte:
Styret har besluttet at sommerens årsmøte vil bli lørdag 14. Juli med sosial samling på bryggeområdet om kvelden. Møtested blir som i fjor Bethel i Svennevig.


Vi håper dere får en fin vår og sommer på hyttene.


Hilsen styret i SLV

SLV historikk

Her finner du informasjon til medlemmene fra tidligere år.