14.06.2019

All informasjon om dugnad blir nå publisert på velforening hovedside under fanen "Dugnad"


18.09.2018

Høstdugnad lørdag 29. september 2018

Skogen i feltet og langs veiene har vokst kraftig og lager det uoversiktlig. Vi har avtalt med grunneier at vi kan fjerne større tre langs veiene og dermed lage bredere korridorer, men det er viktig at vi rydder opp etter oss, dvs vi skal kviste alle trær og sørge for bortkjøring av greiner og avfall. Trestammene kan vi la ligge og det vil være fritt fram til å sage dette opp til ved i løpet av høsten. Vi har nå avtale om maskinell kantklipping langs veiene to ganger i året som skal forhindre ny gjengroing.

Planen er å dele opp dugnaden i fire lag (styret sørger for å ha en med på hvert lag).

 • Lag 1 (Helge) tar for seg Lussedalen.
 • Lag 2 (Anita) tar for seg område fra hamna og opp til den bratte bakken i dalen med byggefeltene B1 og B2.
 • Lag 3 (Ulf) tar området fra toppen av bakken frem til utkjørselen av feltet.
 • Lag 4 (Tove) tar Storheia og øvre del av hyttefeltet.

De som har motorsag tar dette med seg. De øvrige kan ta med øks og greinklippere til kvisting. Forøvrig trengs det hjelp til å laste opp traktoren. Hvis noen ønsker å starte fredag ettermiddag er det fint. På lørdag møtes vi kl 10:00. Lag 1 og 2 på båtoppstillingsplassen ved båthallen. Lag 3 og 4 ved containeren ved utkjørselen av feltet. Hvis været ikke blir for ille blir det kaffe, lapper og drøs i havna kl. 13:00. :-)


Hilsen styret i SLV


18.08.2018

Hei

Minner om at høstens dugnad blir lørdag 29. september kl 10:00 til 13:00. Mer info kommer etter sommeren.


Hilsen styret i SLV


25.09.2017

Dugnad 30.09

Vi minner om at datoen er 30 september og er utvidet med en time (fra 0900 til 1200). Sosialt samvær på havnen fra ca.1230. Vi møter opp på båtoppstillingsplassen der dugnadsjef Ådne fordeler oppgaver.


Denne høsten skal vi gjøre følgende:

1. Leie en kantklipper for å renske langs veiene.
2. Gruse opp langs veiskulderne etterat klipping er foretatt.
3. Skoge trær som begynner å vokse inn mot veiene. Vi starter med hovedveiene og ser hvor langt vi kommer..
4. Renske stier slik at de blir bedre fremkommelige.


Det er fint om dere tar med diverse redskaper som feks motorsag, klippere, raker og annet.


31.05.2017

PÅMINNELSE OM DUGNAD LØRDAG 3. JUNI KL. 10:00 TIL 13:00

Hei igjen alle sammen.


Vi har tidligere omtalt at årets dugnad er satt til lørdag 3. juni, det vil si nå førstkommende lørdag. På siste årsmøte kom det frem ønske om litt bedre tid til å få gjort en skikkelig jobb, så derfor har vi endret tiden for fremmøte til kl. 10:00. Fremmøtet er som vanlig ved den store båtoppstillingsplassen. Det er bestilt inn traktorer for transport og greinkutting. Sistnevnte starter i nedre del kl. 11:00 og vil ta for seg stedene for flisoppsamling etter tur. Ådne forestår jobbfordeling og oppfølging.

Varigheten blir til kl. 13:00, og da er det tid for sosialt samvær med kaffe og noe å bite i, nede i båthavnen.

Sosialkomiteen ordner opp som alltid. Det har imidlertid vært en viss avgang på grunn av flytting, og vi oppfordrer de som gjerne vil bidra til fellesskapets trivsel, til å kontakte Tone G. Egeland. Hun har e-post: og mobil ******. Her er det muligheter for både komitedeltagelse, kakeproduksjon og prosjektoppdrag - slik som å arrangere den populære fiskekonkurransen før årsfesten.

Det er satt opp en liste over saker som trengs å ordnes.

1. Rydde langs veier, samt kappe tre.
2. Rydde og kappe busker ned og rundt badestrand, rundt leie bod.
3. Rydde og renske opp båtoppstillingsplass.
4. Rydde ved gammel nedblåst løe / skur innenfor fotball bane.
5. Slå gress og kanter på fotballbanen.
6. Fylle på sand i eksisterende sandkasser ( leke plass )
7. Rydde / kviste opp ved deponi plass??

Vi ber om at alle som har båttilhengere stående på båtoppstillingsplassen, sørger for at disse fjernes før dugnaden, slik at det blir mulig å renske opp effektivt.
De kan selvfølgelig settes tilbake når jobben er ferdig.

Vi vil også foreslå at når vi først skal rydde / plukke boss langs veier osv. må vi også ta med det som kommer fra bygge plasser, dette vil eventuelt bare blåses videre rundt og feltet vil ikke se presentabelt ut.

Styret ønsker alle velkommen til en trivelig felles innsats for vårt felles område.


Beste hilsen

SLVs styre.


02.05.2017

Dugnad 3 Juni.

Sommerdugnaden gjennomføres lørdag 3. juni 2017 kl 11.00.

dugnad (16K)

Arbeidet vil fra i år av bli koordinert og ledet av Ådne Dirdal. Det kommer nærmere informasjon om møtested, oppgaver og fordeling i god tid før dugnadsdagen.

Ådne har en foreløpig liste av dugnadsoppgaver, men det kan komme mer, og ikke minst - han er mottakelig for forslag:

1. Rydde trær som har falt ned i vinter
2. Klippe/rydde på lekeplasser/ballbaner
3. Rydde båtoppstillingsplassen, eventuelt fylle på med grus/sand
4. Klippe/rydde rundt leieboden for teltutstyr
5. Andre stier, samt langs hovedveien (men ikke rydde materiale etter utbyggere i området.)

Gi melding direkte til Ådne dersom det er ting dere gjerne vil ha tilføyd.
Han har e-post:

Vi ser frem til hyggelig samvær og nyttig innsats for området.


20.05.2016

Dugnad 4 Juni.

Sommerdugnaden gjennomføres lørdag 4. juni 2016 kl 11.00.

Arbeidet vil bli koordinert og ledet av Håkon Ørn. Det kommer nærmere informasjon om møtested, oppgaver og fordeling i god tid før dugnadsdagen.

Håkon har en foreløpig liste av dugnadsoppgaver, men det kan komme mer, og ikke minst - han er mottakelig for forslag:

1. Rydde trær på Storheia som har falt ned i vinter
2. Rydde stien på oppsiden av Otilies hage frem til fotballbanen
3. Rydde båtoppstillingsplassen, eventuelt fylle på med grus/sand
4. Klippe/rydde rundt leieboden for teltutstyr
5. Andre stier samt langs hovedveien (men ikke rydde materiale etter utbyggere i området.)


Gi melding direkte til Håkon dersom det er ting dere gjerne vil ha tilføyd. Han har e-post:


Vi ser frem til hyggelig samvær og nyttig innsats for området.


31.05.2015

Dugnad 6 Juni.

Det er igjen dugnad i Lussevika.


Vi møtes utenfor båthallen kl 10.00. den 6 Juni

Arbeidsoppgaver i år er:

 • grusing og rydding av turstien på vestsiden av Lussevika.
 • grusing og opparbeidelse av sti ned til sjøen i Lussedalen.
 • fjerne trær og busker langs vegene.
 • rydde vekk bua som er til nedfalls ved siden av "fotballbanen".
 • klippe fotballbane og andre lekeområder.

Vi ønsker denne gang å få en tilbakemelding om hvem som kommer på dugnaden.


P.t. er det kun ca. 20 personer som har bekreftet at en møter på dugnaden. Vi håper at flere har anledning til å møte.
På vegne av styret i Lussevika


22.01.2015

Hold av dato for Dugnad!!

reminder (6K)

Styret har i siste styremøte satt opp dato for Dugnad i vår.

Dugnad er satt til 6. juni - Informasjon vil komme!!


Oppfordrer våre medlemmer til å holde av dato i kalender.


mvh
Styret.


01.10.2014

Høstdugnad.

Vdr. dugnaden lørdag 4. oktober.

Vi møter kl. 10:00 som vanlig ved båthallen.


dugnad (4K)

Arbeidet som skal utføres er:

 • opprydding langs veger. Ta med motorsag o.l.
 • videre arbeid med sti ned til sjøen (steinarbeid).

Det er bestilt traktor med tilhenger kl. 11:00 som skal fjerne avfall.

Vi holder på fram til ca kl. 13:00 (været er med på å bestemme).
Kaffe og tilbehør på brygga.


Hilsen fra styret i velforeningen.


03.06.2014

dugnad2 (9K) Velkommen til dugnad lørdag 14. Juni.


Vi møtes på opplagsplassen ved båthallen kl. 10.


Det er to hovedoppgaver vi skal gjennomføre på årets dugnad:

 • Vegetasjon langs veiene.
 • Rydde på ferdig opparbeidete stier.

Nødvendig redskap som bes tatt med er:

 • Motorsag, gren/hekksaks, kantklippere, koster o.l. for å utføre arbeidet langs veger.
 • Greip, kantklipper o.l for å rydde på stiene.

Vi begynner kl. 10 og regner med at vi er ferdige etter 2-3 timer. Det blir da servert kaffe på brygga.

Det er i år også anledning til å utføre dugnadsjobben utenom den 14 juni ved å klippe veiskuldre i eget område samt en del av hovedveiene hvis dette skulle passe bedre.
Vi ber da om en tilbakemelding på hva som er utført og en trenger ikke å delta den 14. juni.


Som sagt blir det som vanlig kaffe og kanskje litt kake etterpå. Sosialkomiteen ønsker at kakebaking til dugnaden skal fordeles på så mange medlemmer som mulig.
Dersom noen kan tenke seg å bidra til årets dugnad med kake er det mulighet til å melde seg frivillig.

Jorunn Øie organiserer dette. Ta kontakt med henne på telefon: 957 08 898
Vi ønsker velkommen til felles innsats og sosialt samvær i etterkant.

Styret.


Bilder fra tidligere dugnad. (Kilde: Tove's Blogg)

L1020048 (25K)    L1020052 (22K)

SLV historikk

Her finner du informasjon til medlemmene fra tidligere år.