Beaufort Knop Km/t m/s Betegnelse Virkning på land Virkning til sjøs
0 0-1 0-1 0-0.2 stille røyken stiger rett opp speilblank (havblikk)
1 1-3 1-5 0.3-1.5 flau vind røyken driver i vindens retning små krusninger, ikke skum
2 4-6 6-11 1.6-3.3 svak vind smått løv settes i bevegelse korte småbølger
3 7-10 12-19 3.4-5.4 lett bris løv og småkvist rører seg, lette flagg strekkes bølgekammene begynner å toppe seg, litt skum
4 11-16 20-28 5.5-7.9 laber bris kvister og smågreiner røres, støv virvles opp lengre bølger, en del skumskavler
5 17-21 29-38 8.0-10.7 frisk bris mindre løvtrær svaier, bølgekammer på innsjøer middelstore, lange bølger med lange skumskavler
6 22-27 39-49 10.8-13.8 liten kuling store greiner rører seg, det hviner i telegraftrådene store bølger begynner å dannes, skumskavlene er større overalt
7 28-33 50-61 13.9-17.1 stiv kuling hele trær rører seg, tungt å gå mot vinden sjøen tårner seg opp, skummet blåser i strimer med vindretningen
8 34-40 62-74 17.2-20.7 sterk kuling kvister brekker, tungt å gå mot vinden middels høye bølger av større lengde, sjørokk driver i strimer med vinden
9 41-47 75-88 20.8-24.4 liten storm store trær svaier og hiver, takstein kan blåse ned høye bølger, tette skumstrimler, sjøen begynner å "rulle"
10 48-55 89-102 24.5-28.4 full storm sjelden inne i landet, trær rykkes opp, stor skade på hus meget høye bølger, havflaten hvit av skum, tung og støtende rulling
11 56-63 103-117 28.5-32.6 sterk storm meget sjelden, følges av store ødeleggelser ualminnelige høye bølger, sjøen er fullstendig dekket av lange, hvite skumflak, sjørokket nedsetter synsvidden
12 64 - 118 - 32.7 - orkan forekommer meget sjelden, følges av store ødeleggelser luften er fylt av skum og sjørokk som nedsetter oversikten betydelig, sjøen er fullstendig hvit av drivende skum