-- Alle -- Alle vedlegg Årsmøte - referat Diverse referat - 2020 Diverse referat - 2021 Diverse referat - 2022 Diverse referat - 2023 Dugnad Havnestyre SLV
Til velforeningens medlemmer:
Dere innkalles med dette til ordinært årsmøte i Svennevikheia/Lussevika Velforening inkl. Lussevika Båthavn
Publisert 8 Juli 2023
Sommerfest
Dette er årets happening for store og små.. Kom å bli med!!!!
Publisert 1 Juni 2023
Saker til årsmøte 2023
Årsmøte vil i år bli avholdt 22. juli kl 10 og styret ber om at saker som ønskes tatt opp...
Publisert 15 Mai 2023
Innkalling til ordinært årsmøte i Svennevikheia/ Lussevika Velforening.
Innkallingen innbefatter årsberetning, regnskap, revisorberetning, handlingsplan og forslag til årsmøte.
Publisert 29 Juni 2022
Invitasjon sommerfest
Sommerfest i Lussevika 25. juni 2022...
Publisert 29 Mai 2022
Saker til årsmøte
Årsmøte vil i år bli avholdt 16. juli kl 10 og styret...
Publisert 14 Mai 2022
Ekstraordinært Årsmøte i SLV 26. september 2021 kl 12.00
Merk tidspunkt for det ekstraordinære årsmøte...
Publisert 25 August 2021
Status nye reguleringsplaner for SLV
Som de fleste kjenner til, er det nå en ny runde med reguleringsplaner...
Publisert 24 Juni 2021
Ny e-post adresse for Lussevika og Svennvikheia Velforening
e-posten adressen vi har brukt til nå har dessverre blitt blokkert...
Publisert Juli 16, 2020
Innkalling til Årsmøte 2020, 25. juli kl. 1200 i Betel bedehus i Svennevik
Innkalling til ordinært årsmøte i Svennevikheia/ Lussevika Velforening.
Publisert Juli 09, 2020
Top